Så er det sagt

Billeder fra efter skoletid


55 år    58 år    60 år   


50 års jubilæum25. juni 2011

50 år er mange. Faktisk er kun knapt 2/3 af den danske befolkning så gamle eller ældre. Og her drejer det sig ikke engang om alder, men om at have forladt skolen for 50 år siden.
Det kunne 13 af mine gamle klassekammerater og jeg fejre søndag den 19. juni, hvor vi, vist nok på dagen, for så mange år siden havde taget realeksamen på Skælskør Skole. Vi bestod af to sammenlagte klasser, en konsekvens af, at mange var gået ud ved skolepligtens ophør, dvs. efter 3. mellem, for enten at få en læreplads eller for at skifte til skoler, der gav en mere sikker adgang til gymnasiet.

21 var vi dengang i realklassen, og det var lykkedes for arrangørerne, Grethe Madsen og Else Hall at finde frem til 19 af dem, hvilket i sig selv er noget af en præstation, når det som her gjaldt om at finde 18 piger, der udpræget har skiftet efternavn, og kun tre drenge. Læg dertil, at vi jo ikke er en typisk Facebook-generation.
Af de manglende to er Hansa i mellemtiden død, og Klaus, der kun havde været i klassen i få måneder, var det ikke lykkedes at finde.
Kun en gad ikke deltage, en var ikke rask nok, og tre ville gerne, men havde ikke mulighed for at komme.

Også denne store opbakning omkring arrangementet må siges at være bemærkelsesværdig. Ingen af os havde jo kendt hinanden i mere end de ni skoleår. Flere kun i realklassen. Og nu var der gået 50, siden vi skiltes.

Når man er barn, er tiden lang. Dermed mener jeg på ingen måde kedelig. Men den er lang.
Hvis man som tankeeksperiment sætter alderen 7 år som udgangspunkt, var vi, da vi forlod skolen i 1961, blevet 129% ældre. Hvis vi i dag er 66 år, skal vi helt tilbage til 29-års alderen for at have oplevet en tilsvarende procentuel forældelse - eller udvikling om man vil. Et spænd på 37 år i forhold til vores blot ni års skolegang på Skælskør skole.
Jo, skoletiden har betydet meget og har sat præg.

Jeg selv var ikke et sekund i tvivl, da jeg fik indbydelsen. Selvfølgelig skulle jeg med. Det var gode år. Fra børn til pubertet.

Klokken 11 mødtes så 14 gamle elever på Havnepladsen i Skælskør. Da Lisbeth satte mig af, stod de fleste uden for Skælskør Museum, hvor vi skulle starte.
Klassen har tidligere fejret 25- og 40 års jubilæum, men jeg kunne ikke være med for 10 år siden.

Efter blot få minutter var alle ansigter imidlertid ligesom faldet på plads. Pludselig var det dem. Helt oplagt dem. Kunne kun være dem.

En i 1966 tilflyttet lokalhistoriker, Jørgen Kok, fortalte, på museet, der ikke eksisterede dengang, om fødebyen. Derefter var der frokost på Hotel Postgården, hvor gamle minder blev genopfrisket og årene imellem ført ajour. Siden fortsatte snakken livligt i det sene eftermiddagssolskin ved Bådelaugets klubhus.

For 50 år siden havde vi hele livet foran os. Det har vi per definition stadig, men det er nødvendigvis blevet mindre og mulighederne færre. For de fleste af os er arbejdslivet fortid.

En glæde var det, at vores højt skattede lærer, Erik Schmidt Jensen, nu 92 år, kunne deltage i frokosten. Han må være den absolut sidste overlevende i lærerstaben.

Med alderen tager man nok kortere og kortere skridt. Således også med afstanden mellem Realklassens skolejubilæer. Først var det 25 år, så 15 og nu 10 år. Efter almindelig rækkeudvikling må det så hedde 5 år næste gang. Og det bliver det også, vedtog vi, ved afskeden. Jeg ser frem til 2016.

Sammen med Erik fulgtes jeg langs havnen hen til hans bil. Vi talte om huse, der havde været, og huse, der måske skulle bygges. Her havde vi igennem flere år lagt vejen forbi, når vi cyklede hjem fra skole. Dengang havde der været fragtskibe og jernbanevogne, der blev rangeret om på, for siden at blive trukket til Dalmose og derfra videre mod vest eller øst. Pølseboden, der nu er indbygget i den gamle toldbod, havde været udsat for en brand. Jeg tænkte på barndommens bordeauxrøde pølsevogn, som stod lige ved siden af, hvor damperen Skjelskør dengang lagde til kaj, når den kom ind fra Omø og Agersø.
Pølseforhandler H. Bengtson. En kraftig mand, der talte svensk.
Mange gange var en sparegris blevet rystet for at tilvejebringe de 35 øre, der skulle til for at betale for en rød pølse med brød eller de 50 øre, en hot dog med bløde, hjemmelavede løg kostede. Så meget har forandret sig på de 50 år.

Vi kørte til Kobæk, hvor Lisbeth havde hygget sig med Eriks kone, Lizzie, vores fælles klassekammerat fra Slagelse Gymnasium. En rigtig god dag.

Realklassen 2011
Tove, Doris, Else, Ruth, Bente.


Realklassen 2011
Grethe M, Lis, Grethe J, Lizzi, Elsebeth, Jørgen Koch.


Realklassen 2011
Else, Elsebeth.


Realklassen 2011
Hanna (Hanne)


Realklassen 2011
Arrangørerne, Else og Grethe


Realklassen 2011
Bente, Lis, Hanna, Ruth.


Realklassen 2011
Bente, Lis, Hanna, Ruth


Realklassen 2011
Erik, Anni, Doris.


Realklassen 2011
Jørgen Koch


Realklassen 2011
Lis.


Realklassen 2011
Grethe J.


Realklassen 2011
Erik


Realklassen 2011
Skælskør museum.


Realklassen 2011
Hanna, Ruth, Else, Doris


Realklassen 2011
Lissi


Realklassen 2011
Lis, Elsebeth


Realklassen 2011
Erik


Realklassen 2011
Doris, Lis, Hanna


Realklassen 2011
Grethe M.


Realklassen 2011
Ruth


Realklassen 2011
Anni, Doris


Realklassen 2011
Gamle minder


Realklassen 2011
Hanna, Lis


Realklassen 2011
Bente, Grethe M.


Realklassen 2011
Anni, Ruth


Realklassen 2011
Erik


Realklassen 2011
Erik, Elsebeth


Realklassen 2011
Erik, Elsebeth, Anni, Ruth


Realklassen 2011
Lis, Erik Schmidt-Jensen, Tove, Doris


Realklassen 2011
Schmidt, Tove, Doris


Realklassen 2011
Hanna, Lis


Realklassen 2011
Hanna, Lis


Realklassen 2011
Else, Grethe J.


Realklassen 2011
Til bords


Realklassen 2011
Samlet om minderne


Realklassen 2011
Lærer Schmidt


Realklassen 2011
Grethe M., lærer Schmidt, Elsebeth


Realklassen 2011
Else, Lis, Victoria


Realklassen 2011
Lis


Realklassen 2011
Kigger gamle billeder


Realklassen 2011
Grethe M, Lærer Schmidt, Tove.


Realklassen 2011
Lærer Schmidt, Grethe M.


Realklassen 2011


Realklassen 2011
Lissi


Realklassen 2011
Lissi, Bente


Realklassen 2011
Lissi, Bente. (Begge var døde, da vi mødtes fem år senere)


Realklassen 2011
Anni, Ruth


Realklassen 2011
Erik, Elsebeth


Realklassen 2011
Lissi, Bente, Grethe og Grethe


Realklassen 2011
Else, Grethe J.


Realklassen 2011


Realklassen 2011
Hanna, Lis, Lærer Schmidt


Realklassen 2011
Lærer Schmidt, Tove


Realklassen 2011
Opstilling til gruppebillede


Realklassen 2011
Alle er der


Realklassen 2011
Hanna


Realklassen 2011
Else, Grethe J.

Realklassen 2011
Fra venstre. Forreste række: Gregers, Doris, Bente, Anni, Ruth, Tove, Schmidt, Erik. Bagerste række: Elsebeth, Bente, Grethe M, Lissi, Lis, Grethe J, Hanna
55 år    58 år    60 år   
Startsiden

Undskyldningen eller begrundelsen for denne hjemmeside.

Foto


Sterling Foto i Skælskør

Som én stor familie.

Billeder uden farve

Fra dengang man brugte film, som blev fremkaldt i totalt mørke og sort-hvide billeder som blev lavet i orange lys.

Jul i De gode Gamle Dage - i tresserne

Sterling Foto i Skælskør. Af Hanne Bechmann.

Algade 22, 4230 Skælskør.

Oplevet af Hanne Bechmann.

Musik


Hvad jeg lytter tilStore dirigenter

Herbert von Karajan og Sergui Celibedache.

Markante stemmer

Maria Callas og Luciano Pavarotti.

Teknik


Biler i min barndom

I midten af 50'erne var der langt mellem bilerne. De mest solgte var Volkswagen (Boblen) med luftkølet motor bagi og Opel Rekord. Min første ferie i bil 1955. Min fars biler i min barndom og teenageår.

Lyd på bånd og andet

Spolebåndoptagere og kassetteafspillere. MiniDisc og CCD.

Kilt


Fra case til kilt

Hvorfor jeg begyndte at gå i kilt. Hvad undervisning også kan føre til.

Skoletid


I skole i 50'erne. Eller bare barn

Udenadslære, orden og disciplin. Skammekrog, eftersidning, lussinger og spanskrør var datidens pædagogiske hjælpemidler. I skolen og også i mange hjem.

Billeder

Skolerejser til Norge 1958 og Bornholm 1959, skoleafslutning 1961 og andre billeder - når jeg får dem digitaliseret.
Realklassen mødes igen 50 år efter i 2011, 55 år efter i 2016, 58 år efter i 2019 og efter 60 år i 2021.

Småt og lidt større


Hvad der falder mig ind, og som jeg synes, der skal ord på. Og så er det sagt.

Nyt siden sidst


Det kan være ændringer i det "faste" indhold, eller der kan være kommet nyt til i "Småt og lidt større." Uanset hvor småt eller hvor stort, bliver det registreret i denne log.